นมัสการ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ เลดี้ คะระนันทร์

เวลา: 07.45 น. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2


 อ่านบทความย้อนหลัง