นมัสการ วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2)

"จงขอบพระคุณพระเยซู"

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา

เวลา: 10.30 น. @อ่อนนุช 24


 อ่านบทความย้อนหลัง