คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018

"สตรีที่มีบุตรตามพระสัญญา"

ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ 

(ปฐมกาล 19.15-31)


 อ่านบทความย้อนหลัง