ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 55

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์) บทเรียนชั้นสาวก"กิจการ"

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

---

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

---

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2

ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น


 อ่านบทความย้อนหลัง