คำเทศนา อาทิตย์ 12 สิงหาคม 2018 "มีชีวิตที่บริสุทธิ์"

ผู้เทศนา: คุณแม่ นิภา มากสุริยวงศ์ 


 อ่านบทความย้อนหลัง