ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 56

บทเรียนชั้นสาวก "กิจการ"

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

----

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

----

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2 ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น.
 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง