นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 2)

"พระเจ้าเลี้ยงดูเรา จึงไม่ขัดสน"

ผู้นำนมัสการ: คุณ กิตติ เอี่ยมวิจิตร

"พระเจ้าเลี้ยงดูเรา จึงไม่ขัดสน"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

  อ่านบทความย้อนหลัง