นมัสการ วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2018 (รอบที่ 1)

ผู้นำนมัสการ: คุณ ศิรินภา ปัญญา

เวลา: 07.45 น. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2

@อ่อนนุช 24


 อ่านบทความย้อนหลัง