คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2018

"ชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอทุกกรณี"

โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข


 อ่านบทความย้อนหลัง