คำเทศนา อาทิตย์ 2 กันยายน 2018

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

"สู่เป้าที่กำหนดไว้สำหรับเรา"

(ฮีบรู 12.1-2)


 อ่านบทความย้อนหลัง