ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล"

ครั้งที่ 8

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์)

บทเรียนชั้นสาวก "จดหมายสอนศิษยาภิบาล"

----

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

------

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2

ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น.

  อ่านบทความย้อนหลัง