เพลง "ตื่นเถิด ตื่นเถิด"(พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 1/2019

เพลง "ตื่นเถิด ตื่นเถิด" คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อาทิตย์ 20 มกราคม 2019

  อ่านบทความย้อนหลัง