คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

"เชื่อถูก สุขนิรันดร์ เชื่อผิด ทุกข์นิรันดร์"

โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง