เมื่อทรงนำ...จะทรงทำให้สำเร็จ

กิจการ 16:10-15 ; 25-34

ศบ.

 

          เราทั้งหลายทีเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า  และเวลาที่พระองค์ทรงนำพาเรา พระองค์ก็จะทรงโปรดช่วยเราในสิ่งที่พระองค์ทรงนำพาด้วย แล้วชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จ

หลักของอ.เปาโล ในการพึ่งพาพระเจ้า

1.นิมิต (กจ.9:15-16)

   นิมิตหรือวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายหลักในชีวิต ถ้าเรามีนิมิต เราจะมีทิศทางในการทำงานและเราจะเป็นคนที่มีพละกำลัง

2.งานและของประทาน (กจ13: 2-3)

    หากมีคำพยากรณ์หรือเราจะตัดสินใจทำสิ่งใด ต้องมีการตรวจสอบว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ โดยการเทียบกับนิมิตที่พระเจ้าให้และเช็คจากของประทาน

3.เหตุผลและความพยายาม ( กจ 15:36 )

    การทรงนำจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องเสาะหาควบคู่กับการวินิจฉัยด้วยเหตุด้วยผล และความพยายามของเราที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า แล้วพระเจ้าจะนำเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกเรื่องในชีวิตคริสเตียนก็เป็นแบบนี้

4.ประตูหนึ่งปิด/ประตูหนึ่งเปิด ( กจ 16: 6-9 )

    เวลาพระเจ้าปิดประตูหนึ่ง พระเจ้าจะเปิดอีกประตูหนึ่งเพื่อ ทรงนำเรา

5.อย่าเมิน ผู้เล็กน้อย ( กจ16 :13-14 )

   อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อย ที่มาเชื่อพระเจ้าแค่คนเดียว เพราะวันหนึ่งเขาอาจจะพาคนมาเชื่อทั้งครอบครัวเหมือนนางลิเดีย

6.อุปสรรคหรือการทรงนำ (กจ 16:23-24)

   ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงนำเราอุปสรรคจะไม่เป็นอุปสรรค  และเมื่อมีอุปสรรคพระเจ้าจะนำเราชนะอุปสรรคนั้นด้วย

7.ทำที่ทำได้ ที่ทำไม่ได้ ให้พระเจ้าทำ (กจ16:25-26)

8.ทรงพลิกสิ่งร้าย ให้กลายเป็นสิ่งดี ( กจ 16 :29-32 )

    พระเจ้าสามารถพลิกสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดี สำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงนำเรา อ่านบทความย้อนหลัง