ประชุมผู้นำพันธกิจ ปี 2019 (วันที่30เช้า) ครั้งที่ 1

ประชุมผู้นำพันธกิจ ปี 2019 "การปลูกคริสตจักรของเปาโล"

วันที่ 30 มกราคม จนถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง