ประชุมผู้นำพันธกิจ ปี 2019 (วันที่30 บ่าย) ครั้งที่ 1

ประชุมผู้นำพันธกิจ "การปลูกคริสตจักรของเปาโล"

วันที่ 30 มกราคม จนถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

  อ่านบทความย้อนหลัง