ศุกร์อธิษฐานฟื้นฟูผู้นำพันธกิจ ปี 2019

ติดตามศุกร์อธิษฐานย้อนหลัง

http://www.bangkokfellowship.com/page...

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย) เวลา 19.00 เป็นต้นไป ณ. อาคารแห่งความรัก ชั้น 2 @อ่อนนุช 24

  อ่านบทความย้อนหลัง