BFC News ข่าวสารคริสตจักร (Ep.30)

อาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019

 

 

 1.ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพ เปิดเทอมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

สอนโดย อ.ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ วิชา "ครอบครัวคริสเตียน"

2.ศูนย์ฝึกอบรมเชียงรายครูกิตติ เอี่ยมวิจิตรจะขึ้นไปสอน วิชา "ศาสนศาตร์3"

3.วันนี้ไม่มีชั้นสาวก จะเปิดสอนวันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2019

4.ขอการอธิษฐานเผื่อการสร้างศูนย์ฝึกสุราษฐ์ธานี และร่วมกันถวาย

5.ขอการอธิษฐานเผื่อการจัดค่ายอนุชนภาคอีสาน และร่วมกันถวาย

6.ขอการอธิษฐานเผื่อการสร้างสถานประกาศที่สมุทรสงคราม

 

  อ่านบทความย้อนหลัง