คำเทศนา วันอาทิตย์ 03 กุมภาพันธ์ 2019 "รักแรกพบ"

 

รักแรกพบ

เพลงซาโลมอน 1:1-7,9, วิวรณ์ 2:4

 

พระคัมภีร์เปรียบเราเหมือนเป็นเจ้าสาวของพระเยซู

1.เรารักพระเยซู เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงเสียสละวายพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปให้เรา

2.เรารักพระเยซู ต้องการที่จะให้พระองค์เป็นสหาย

3.เรารักพระเยซูคิดถึงโหยหาพระองค์ อยากใกล้ชิดพระองค์ อยากอยู่เคียงข้างพระองค์

 

เวลาเรามารู้จักพระเยซูครั้งแรกเราต้อง

1.ตกหลุมรักพระเยซู (1:2-3)

2.ปรารถนา เวลาส่วนตัวกับพระเยซู (1:4)

3.มุ่งรับใช้ ช่วยคนอื่น (1:5-6)

4.พร้อมติดตามพระคริสต์ (1:7)

5.พระคริสต์พอพระทัย  (1:9)

+++ รักแรกตื่นเต้นกับพระเยซู วันนี้อยู่กับพระเยซูต้องยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิม

  อ่านบทความย้อนหลัง