คำเทศนา อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2019 

 

รักอย่างที่พระเจ้ารัก

1 ยน 4:7-12

 

ความรักในภาษากรีกมี 3 คำ 3 ความหมาย

1.อีรอส- “รักหนุ่มสาว”  รักแบบอารมณ์ รักแบบเห็นแก่ตัว

2.ฟีลัส-“รักแบบเพื่อน” เป็นความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อน ฉันให้คุณเท่าๆกับ

   ที่คุณให้ฉัน

3.อาคาเป-“รักแบบพร้อมเสียสละ” ปรารถนาให้คนที่รักได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 

รักแบบอาคาเปเป็นอย่างไร

1.พระเจ้าเริ่มรักก่อน (1 ยน. 4:10 / รม.5:6)

2.ให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ (1 ธส.2:8)

3.เต็มใจยกโทษให้ผู้ทำผิดเสมอเมื่อเขากลับใจ (ลก.17:3-4)

4.ตักเตือนตีสอนเวลาคนที่เรารักทำผิด (สภษ13:24)

5.รักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง (1พศด16:34)

-----

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเราเสมอ

ความรักของพระเจ้ามั่นคง ไม่ขึ้นๆลงๆตามอารมณ์ ตามเหตุการณ์ 

พระเจ้าทรงเสมอต้นเสมอปลาย

พระเจ้าทรงมอบใจให้เรา

----

เราสามารถรักแบบอาคาเปได้ไหม? เราสามารถรักได้ ก็เพราพระองค์ทรงรักเราก่อน (1ยน4:19)

  อ่านบทความย้อนหลัง