ชนะเพราะอธิษฐาน

 

อาร์  เอ  ทอรี่

 

 

สาเหตุที่หลายคน รบแล้วพ่ายแพ้ ก็เพราะเขารอจนถึงเวลารบ    และเหตุที่หลายคนรบชนะ  ก็เพราะเขาเริ่มมีชัยตั้งแต่คุกเข่าลงอธิษฐาน ก่อนสงคราม จงเข้าสู่สนามรบ  ที่หัวเข่าถึงการทดลอง  แล้วท่านจะชัยชนะเสมอ                  

  อ่านบทความย้อนหลัง