คำเทศนา วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2019

"เจ้าสาวพระคริสต์"

 

 

 

 

 

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เจ้าส่วพระคริสต์"

(เพลงซาโลมอน 1:8-11; ปฐมกาล 29:18-20)

 

 

  อ่านบทความย้อนหลัง