นมัสการ วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2019 (รอบที่ 2)

"เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จนกว่าจะสิ้นยุค"

 

ติดตามบทเพลงนมัสการ วันอาทิตย์เพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์ "เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จนกว่าจะสิ้นยุค"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 Visitor 19

 อ่านบทความย้อนหลัง