นมัสการ วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2019 (รอบที่ 2)

"บนศิลานี้ เราจะสร้าง คริสตจักรของเราไว้"

 

ติดตามบทเพลงนมัสการ วันอาทิตย์เพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้นำนมัสการ: คุณ ซาฟัส สุริยะทัศน์ "บนศิลานี้ เราจะสร้าง คริสตจักรของเราไว้"

อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3 @อ่อนนุช 24

 

  อ่านบทความย้อนหลัง