คำเทศนา วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2019

"คนตาบอดสอนเป็นพยาน"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คนตาบอดสอนเป็นพยาน" (ยอห์น 9.1-39)

--- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

 

  อ่านบทความย้อนหลัง