คำเทศนา วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2019

"โตขึ้นอย่างพระเยซู"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "โตขึ้นอย่างพระเยซู" (ลูกา2:39-52) -

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

 

  อ่านบทความย้อนหลัง