คำเทศนา อาทิตย์ 14 เมษายน 2019

"ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ"

 

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ" (มัทธิว 21.1-11/เศคาริยาห์ 9.9)

  อ่านบทความย้อนหลัง