คำเทศนา วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2019

"ชัยชนะเพราะรัก"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชัยชนะเพราะรัก พระผู้ทรงพระชนม์" (มาระโก16:9-11)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

  อ่านบทความย้อนหลัง