คำเทศนา วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2019

"ชีวิตต้องมีผล"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชีวิตต้องมีผล" (มาระโก 11:20-24)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

  อ่านบทความย้อนหลัง