คำเทศนา อาทิตย์ 12 พฤษาคม 2019

"ผู้ที่รับพระพร"

 

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผู้ที่รับพระพร" ( มาลาคี 3.10-12 )

  อ่านบทความย้อนหลัง