คำเทศนา อาทิตย์ 19 พฤษาคม 2019 "ดีที่สุด"

 

ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "ดีที่สุด" (1 คร.13:4-8)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

  อ่านบทความย้อนหลัง