คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤษาคม 2019

"สำคัญที่เชื่อพระเยซู"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สำคัญที่เชื่อพระเยซู" (1 โครินธ์ 1:17-31;2:1-8)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

  อ่านบทความย้อนหลัง