คำเทศนา อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2019

"พระเยซูทรงนำหน้า"

 

เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเยซูทรงนำหน้า" (กิจการ 2:24-28)

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

  อ่านบทความย้อนหลัง