คำเทศนา อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019

"พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้"

 

ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา

"พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้" ( อิสยาห์ 52:13 )

  อ่านบทความย้อนหลัง