ชั้นเรียนสาวกพระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 10

 

ติดตามความรู้พระคัมภีร์ย้อนหลังเพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์) บทเรียนชั้นสาวก "จดหมายสอนศิษยาภิบาล"

---- ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น. ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

---- ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2 ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น.

  อ่านบทความย้อนหลัง