ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "จดหมายสอนศิษยาภิบาล" ครั้งที่ 17

 

ติดตามความรู้พระคัมภีร์ย้อนหลังเพิ่มเติม http://www.bangkokfellowship.com/page...

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์) บทเรียนชั้นสาวก

"จดหมายสอนศิษยาภิบาล"

----

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

------

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2

ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น.

  อ่านบทความย้อนหลัง