คำเทศนา อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2019

"ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย"

"ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย" (ลูกา 14:15-24)


 อ่านบทความย้อนหลัง