คำเทศนา อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2019

"บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์"

( ฟิลิปปี 3.17-20 )


 อ่านบทความย้อนหลัง