BFC ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "พระธรรมทิตัส" ครั้งที่ 2

ชั้นเรียนสาวก (พระคัมภีร์)

บทเรียนชั้นสาวก "จดหมายสอนศิษยาภิบาล"

---

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-17.00 น.

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 3

------

ณ. อาคารศรัทธวิหาร ชั้น 2

ทุกวันอังคาร เวลา 19.30-21.00 น.

Visitor 4

 อ่านบทความย้อนหลัง