ถ่ายทอดสด BFC Live Online

นมัสการ/เทศนาย้อนหลัง (ปี 2015)

"หัวข้อเรื่อง งานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า'