คำเทศนา "เล่นบทพระเยซู" โรม13.1-14

 

 

 Visitor 10

 อ่านบทความย้อนหลัง