ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2020

เตรียมความพร้อมแล้วมานมัสการร่วมกัน ❤️

 

 

 

  ตามที่คณะกรรมการคริสตจักรได้ชีแจงเรื่องการเปิดนมัสการที่คริสตจักร หลังจากปิดการประชุมที่คริสตจักร มาประมาณ 2 เดือน เพราะวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน เป็นต้นมา ตามที่ได้ทราบกันแล้วนั้น บัดนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงแล้ว ทางราชการได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาในคริสตจักรได้แล้ว แต่ยังต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ทางคณะกรรมการคริสตจักร ได้พิจารณาในเรื่องนี้ และมีมติให้เปิดนมัสการที่คริสตจักรได้ โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับที่ทางการกำหนดมีรายละเอียดดังนี้

 

1)จัดให้มีการประชุมนมัสการที่คริสตจักรครั้งแรก ในวันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2020

2)การประชุมนมัสการ 2 รอบ

-รอบ 1 เวลา 7:50 น.

-รอบ 2 (Online) เวลา 10:30 น.

-งดรอบ 3

 

3) สืบเนื่องจากกฏระเบียบการรักษาระยะห่าง ทำให้พื้นที่ภายในห้องประชุมใหญ่ที่ใช้นมัสการสามารถรองรับผู้ร่วมนมัสการได้ 200 ที่นั่ง

 

-ขอความกรุณาทุกท่านโปรดสำรองที่นั่งก่อนมาร่วมนมัสการที่โบสถ์ โดยจะเปิดให้จองวันจันทร์ – เสาร์ของแต่ละสัปดาห์ในสื่อออนไลน์ของคริสตจักร

-หลังจากกรอกข้อมูลสำรองที่นั่งแล้วก่อนกดยืนยัน สมาชิกกรุณาใช้มือถือแคปบันทึกหน้าจอและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันอาทิตย์ ที่โต๊ะลงทะเบียน

 

คลิ๊กที่ลิงค์ #เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdawnrodSAzzZqSknwKlapc56CnqUBox99KPHwVpnQnugP22w/viewform?usp=sf_link

 

4)จัดให้มีชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ เวลา 9:30-10:20 น.

-ห้องบุรุษ

5) จัดให้มีชั้นรวีฯเด็ก Online เวลา 9:30-10:10 น.

6) จัดอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) แจกให้หลังประชุม โดยขอให้รับประทานที่บ้าน

7) งดกิจกรรมกลุ่มภาคบ่ายทั้งหมด

8) มีพิธีศีลมหาสนิทในสัปดาห์ต้นเดือนตามปรกติ

9) จัดให้มีการประชุมศุกร์อธิษฐานตามปกติ เวลา 19:15 น. เริ่มศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020

10) การถวายทรัพย์ทำได้ 2 ช่องทางคือ

-ถวายผ่านบัญชีคริสตจักร Online

-ถวายผ่านตู้ถวายที่คริสตจักร

 

11) ผู้ที่ยังไม่ควรประชุมที่คริสตจักร คือ

-ผู้สูงอายุ

-เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

-ผู้ที่รู้สึกว่ากำลังป่วย

-ผู้ที่รู้ว่ามีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ฯลฯ

 

ขอให้อยู่นมัสการที่บ้านโดยทางคริสตจักรยังถ่ายทอดสดผ่านทาง Website/Facebook และ You tube ตามปรกติ

 

12) ส่วนผู้ที่จะมานมัสการที่คริสตจักรทุกคนจะต้องเตรียมตัว และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

+ต้องสวมหน้ากาอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่คริสตจักร

+ต้องได้รับการตรวจวัดไข้ พร้อมรับการติดสติกเกอร์ก่อนเข้าบริเวณคริสตจักร

+ต้องลงทะเบียน สแกน QR Code ด้วยแอปไทยชนะก่อนเข้าคริสตจักร

 

รีวิวการใช้งานเช็คอิน เช็คเอาท์ ไทยชนะ Android ไทยชนะ iOS Check in Check out

https://youtu.be/xnmyF8EpTTE

 

+ต้องล้างมือด้วยเจล แอลกฮอลล์ให้สะอาดเรียบร้อย

+ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) กับสมาชิกคนอื่น ๆ

+ต้องนั่งตามที่ ๆ ทางคริสตจักรจัดไว้ให้เท่านั้น

+ต้องรักษาความสะอาดในส่วนที่ต้องใช้ร่วมกันเช่น ห้องน้ำ ลิฟต์

 

13)ในกรณีที่พี่น้องสงสัยในรายละเอียดปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นก็ขอให้สอบถามได้จากหัวหน้าเขตที่ตนเองสังกัดอยู่

14) คริสตจักรขอความร่วมมือพี่น้องให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคริสตจักรอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดมานี้ จะใช้เป็นแนวทางในช่องที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งต่อไป หากสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น และได้รับการผ่อนปรนมากขึ้น ทางคณะกรรมการจะแจ้งให้พี่น้องทราบในโอกาสต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอพระเจ้าอวยพระพร

คณะกรรมการคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

 

 Visitor 355

 อ่านบทความย้อนหลัง