คำเทศนา "ชีวิตต้องมีผล ดั่งต้นไม้ใกล้ธารา" 

(เยเรมีย์ 17:5-8/ยอห์น 15:1-11)

 Visitor 15

 อ่านบทความย้อนหลัง