คำเทศนาเสียง หัวข้อ " ติดสนิทเพื่อเกิดผล "

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่อนนุช 24

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

 


Visitor 13

 อ่านบทความย้อนหลัง