คำเทศนาเสียง หัวข้อ " ความเชื่อเพื่อจะรับความรอด "

 

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่อนนุช 24

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์

 


Visitor 14

 อ่านบทความย้อนหลัง