คำเทศนาเสียง หัวข้อ เรียนรู้ที่จะเผชิญได้

ทุกสถานการณ์ (ฟป.4:10-20)

 

คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อ่อนนุช 24

ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา

 


Visitor 14

 อ่านบทความย้อนหลัง