BFC Live Online รอบศุกร์อธิษฐาน

24 กรกฎาคม 2020

 ขออภัย...เสียงขัดข้องช่วงนมัสการ จนถึงนาที19.21 เสียงกลับมาเป็นปกติVisitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง