ชีวิตที่อิ่มใจ

ความชรา อาจทำให้เรามีข้อจำกัด และท้าทายเรา แต่ถึงกระนั้น ชีวิตบั้นปลายของเรา สามารถทำให้เรามีรางวัล และอิ่มใจยิ่งที่สุด

บิลลี่ เกรแฮม


 Visitor 378

 อ่านบทความย้อนหลัง