เพลง จะเป็นดังแสง

 F     G            C  Em       Am  Dm           G          C

ทั้งชีวิตจิตใจ  เรามอบไว้ให้พระเจ้านำ  หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

F      G  Em               Am          F        G             C  C7

พร้อมที่จะออกไป  แม้ทางไกลเท่าใด  จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

 

          F    G          Em     Am              Dm     G                 C  C7

***  ประกาศความรักที่พระเยซูให้มา  จะหวังและคอยพึ่งพา  กำลังที่มาจากเบื้องบน

    F        G                    Em  Am                     F  G                    C

 จะคอยเป็นแสง  สะท้อนเรื่องราวความจริง  ว่าพระองค์  เป็นทุกสิ่งเป็นความหวังของเรา

F       G              C    Em  Am  Dm           G            C

พร้อมที่จะอดทน  ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป    รู้พระองค์อยู่ในจิตใจของเรา

F     G              Em               Am           F         G            C  C7

เราจึงคอยร่วมแรง  เพื่อเป็นแสงร้อนแรงส่องใจ  ประกาศไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวVisitor 98

 อ่านบทความย้อนหลัง