เพลง ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู


(BFC Choir)

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ
-----

Verse:


A                        D                      A
1: ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู


A             C# F#m      Bm E A
ไม่มีผู้ใดเกินพระเยซู พระองค์ทรงชัยชนะ


A
พระองค์เสด็จลงมารักษาบรรดาโรคภัย


A                               D                   A
พระองค์ทรงวายชนม์เพื่อเราทุกคนรับชีวิตใหม่


A          C#                           F#m
ในวันที่สาม พระองค์ฤทธิ์พิชิตความตาย


Bm           E    A
พระองค์ทรงชัยชนะ

 

Chorus:


A                              D
C: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา


A               C#       F#m
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา


Bm        E       A
พระองค์ทรงชัยชนะ

 

 Visitor 167

 อ่านบทความย้อนหลัง